Дневен ред за 19-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Седницата ќе се одржи на 25.01.2023 година (среда) со почеток во... Повеќе → Дневен ред за 19-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 18-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Седницата ќе се одржи на 27.12.2022 година (вторник) со почеток... Повеќе → Дневен ред за 18-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 17-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Нацрт Буџет на Општина Петровец за 2023 година Разгледување... Повеќе → Дневен ред за 17-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 16-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за согласност на Годишна програма за работа... Повеќе → Дневен ред за 16-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 15-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за доделување на финансиска помош на... Повеќе → Дневен ред за 15-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 14-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за донесување на Урбанистички проект со... Повеќе → Дневен ред за 14-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 13-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог одлука за одредување на надоместок за... Повеќе → Дневен ред за 13-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 12-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за... Повеќе → Дневен ред за 12-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 11-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за согласност на Одлука за измена на одлука... Повеќе → Дневен ред за 11-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 10-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за... Повеќе → Дневен ред за 10-та седница на Совет на Општина Петровец

Close Search Window