Ј.К. Петровец – Петровец
Адреса: ул.1 бб Петровец
Телефон: 02/611-1635; 075/211-824
E-mail: jkp.petrovec@yahoo.com

Главни активности на претпријатието се:

  • Собирање на безопасен комунален отпад шифра на основна дејност 3811.
  • Приклучоци на водоводна и канализациона мрежа на територија на Општина Петровец.
  • Одведување на урбани отпадни води, и водоснабдување со техничка вода и вода за граѓани.
  • Одржување и санации на улично осветлување.

Comments are closed.

Close Search Window