Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Петровец за 2023 година
  2. Предлог Одлука за давање на финансиска помош за лекување во странство на лицето Зоран Никчевски од н.м Катланово
  3. Предлог Одлука за давање на финансиска помош за лекување на лицето Бралиќ Рамиз од н.м Средно Коњари

Седницата ќе се одржи на 31.10.2023 година (вторник) со почеток од 17:00 часот, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window