Седници|

  1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Петровец за четвртиот квартал од 2022 година
  2. Барање од ФК Петровец за доделување на финансиски средства за младинската школа
  3. Извештај за реализација на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици, тротоари и партерно уредување на територијата на Општина Петровец за 2022 година.

Седницата ќе се одржи на 28.02.2023 година (вторник) со почеток во 17:00 часот, во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window