Одбележување на Денот на Општина Петровец

Известувања|

Почитувани, Ни претставува голема чест и задоволство да Ве... Повеќе → Одбележување на Денот на Општина Петровец

Објава на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1... Повеќе → Објава на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола

Дневен ред за 36-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за усвојување на Измените и дополнувањата... Повеќе → Дневен ред за 36-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 35-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за... Повеќе → Дневен ред за 35-та седница на Совет на Општина Петровец

Соопштение

Известувања|

Врз основа на член 35, а во врска со член 51 од Законот за... Повеќе → Соопштение

Изградба на нова детска градинка во Петровец

Вести|

Во Општина Петровец во тек е изградба на нова детска... Повеќе → Изградба на нова детска градинка во Петровец

Соопштение

Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник... Повеќе → Соопштение

Дневен ред за 34-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за давање во сопственост на машина за... Повеќе → Дневен ред за 34-та седница на Совет на Општина Петровец

Приклучување кон одводна канализација во Огњанци

Вести|

Градоначалникот на Општина Петровец Борче Митевски денес... Повеќе → Приклучување кон одводна канализација во Огњанци

Изградба на пешачка патека во Горно Коњари

Вести|

Во населено место Горно Коњари во тек е изградба на нова... Повеќе → Изградба на пешачка патека во Горно Коњари

Close Search Window