Поставување на канализациона мрежа на ул.5 во Петровец

Вести|

Денес, градоначалникот Борче Митевски беше на ул.5 и крак на... Read More → Поставување на канализациона мрежа на ул.5 во Петровец

Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1,... Read More → Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола

Увид во проодноста на главните патишта

Вести|

Денес, градоначалникот Борче Митевски беше во обиколка на... Read More → Увид во проодноста на главните патишта

Нова пешачка патека во Ржаничино

Вести|

Населеното место Ржаничино доби уште една пешачка патека... Read More → Нова пешачка патека во Ржаничино

Општина Петровец побогата за 17 нови инвеститори

Вести|

По тој повод денес, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ –... Read More → Општина Петровец побогата за 17 нови инвеститори

Изградба на улица во Огњанци

Вести|

Во населено место Огњанци, во тек е изградба на улица во... Read More → Изградба на улица во Огњанци

Објава бр.59 за отуѓување на градежно земјиште

Објави|

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно... Read More → Објава бр.59 за отуѓување на градежно земјиште

Увид во работата при поставувањето на канализационата мрежа

Вести|

Градоначалникот Борче Митевски денес беше на кракот на ул.1... Read More → Увид во работата при поставувањето на канализационата мрежа

Објава на Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1... Read More → Објава на Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Поништување на Објава бр.58 за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објави|

Комисијата за спроведување на постапки за отуѓување на... Read More → Поништување на Објава бр.58 за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Close Search Window