km2
0
Жители
0
Просечна возраст
0
Населени места
0
Спортски игралишта
0 +

Општината Петровец се наоѓа во југоисточниот дел на Скопската котлина и непосредно припаѓа на долното сливно подрачје помеѓу реката Вардар и реката Пчиња. Во западниот дел, десно се наоѓа рамништето на Скопското Поле, додека на левата страна од реката, покрај нејзината алувијална рамнина спрема отовичкото подрачје, се издига ридско земјиште како просторен дел, познат под името Катлановски Рид.

Низ општината поминуваат магистралниот државен автопат А1, како и регионалниот пат Р1102 кој води од Скопје до Катланово. Тука е сместен и меѓународниот Скопски Аеродром.

Според проценка од 2016, општина Петровец има 9.089 жители. Според пописот од 2002 година општината има 8.255 жители.

НародВкупноУдел (%)
Македонци4.24651,43
Албанци1.88722,86
Турци750,91
Роми1341,62
Власи00,00
Срби4155,03
Бошњаци1.44617,47
други560,68
ЈазикВкупно
македонски4.320
албански1.910
турски72
ромски115
влашки0
српски347
бошњачки521
други970

Comments are closed.

Close Search Window