Дневен ред за 54-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Извештај за реализација по Програмата за изработка на... Read More → Дневен ред за 54-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 52-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Буџет на Општина Петровец за 2021 г. Одлука за... Read More → Дневен ред за 52-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 51-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање на согласност за... Read More → Дневен ред за 51-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 50-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Барање помош Балиќ Садета. Барање помош Керими... Read More → Дневен ред за 50-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 49-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Ребаланс на Буџетот на Општина Петровец за 2020 г.... Read More → Дневен ред за 49-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 48-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката... Read More → Дневен ред за 48-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 47-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за дополна на Програмата за... Read More → Дневен ред за 47-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 46-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање согласност на на... Read More → Дневен ред за 46-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 45-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање согласност на... Read More → Дневен ред за 45-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 44-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за плаќање на три рати врз основа... Read More → Дневен ред за 44-та седница на Совет на Општина Петровец

Close Search Window