Дневен ред за 2-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за формирање на Комисија за... Read More → Дневен ред за 2-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 62-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Квартален извештај за извршување на Буџетот за... Read More → Дневен ред за 62-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 61-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање согласност на Статутот... Read More → Дневен ред за 61-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 60-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за изменување и дополнување на... Read More → Дневен ред за 60-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 59-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање согласност на Статутот... Read More → Дневен ред за 59-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 58-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Барање помош црквниот храм Успение на пресвета... Read More → Дневен ред за 58-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 57-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Ребаланс на буџетот на Општина Петровец... Read More → Дневен ред за 57-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 56-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Барање Гириќ Љубиша. Седницата ќе се одржи во... Read More → Дневен ред за 56-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 55-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Барање Ф.К. Ржаничино. Предлог Одлука за... Read More → Дневен ред за 55-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 54-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Извештај за реализација по Програмата за изработка на... Read More → Дневен ред за 54-та седница на Совет на Општина Петровец

Close Search Window
Големина на фонт