Дневен ред за 16-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за согласност на Годишна програма за работа... Повеќе → Дневен ред за 16-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 15-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за доделување на финансиска помош на... Повеќе → Дневен ред за 15-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 14-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за донесување на Урбанистички проект со... Повеќе → Дневен ред за 14-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 13-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог одлука за одредување на надоместок за... Повеќе → Дневен ред за 13-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 12-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за... Повеќе → Дневен ред за 12-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 11-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за согласност на Одлука за измена на одлука... Повеќе → Дневен ред за 11-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 10-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за... Повеќе → Дневен ред за 10-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 9-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за проширување на средствата во Буџетот на... Повеќе → Дневен ред за 9-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 8-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Изменување и дополнување на Програмата за одржување на... Повеќе → Дневен ред за 8-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 7-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Квартален извештај за извршување на Буџетот за четвртиот... Повеќе → Дневен ред за 7-та седница на Совет на Општина Петровец

Close Search Window