Дневен ред за 38-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за избор на најповолна понуда за доделување... Повеќе → Дневен ред за 38-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 37-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за усвојување на Квартален извештај за... Повеќе → Дневен ред за 37-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 36-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за усвојување на Измените и дополнувањата... Повеќе → Дневен ред за 36-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 35-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за... Повеќе → Дневен ред за 35-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 34-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за давање во сопственост на машина за... Повеќе → Дневен ред за 34-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 33-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за давање на финансиска помош на ФК... Повеќе → Дневен ред за 33-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 32-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за промена на член во Комисијата за јавни... Повеќе → Дневен ред за 32-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 31-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за верификација на мандатот на советникот... Повеќе → Дневен ред за 31-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 30-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за согласност на Одлуката за давање на... Повеќе → Дневен ред за 30-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 29-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата... Повеќе → Дневен ред за 29-та седница на Совет на Општина Петровец

Close Search Window