Културен ансамбл „Ѕуница“

Фолклорен Ансамбл “Ѕуница” – Петровец започна со работа во Септември 2018 година. Работните активности се реализираат во ООУ “Кочо Рацин” Петровец. До сега се реализирани повеќе гостувања, работилници, концерти, во земјата и надвор од неа, меѓу кои: Етно семинат Гоч-Србија, Фестивал “Мостови”-Струга, Работилница Банско-Бугарија, заеднички концерт со Ф.С. Плетеница во Петровец, како и други помали настапи и гостувања во Општината.

Comments are closed.

Close Search Window