Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на ООУ Братство Единство – с. Средно Коњари за 2024 година
  2. Предлог Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на ООУ Кочо Рацин – Петровец за 2024 година
  3. Предлог Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на Општина Петровец за 2024 година

Седницата ќе се одржи на 28.07.2023 година (петок) со почеток од 19:15 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window