Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за давање на согласност на Годишната програма за работа на ООУ Кочо Рацин – Петровец за 2023/2024 година
  2. Предлог Одлука за давање на согласност на Програмата за излети, екскурзии и слободни ученички активности на ООУ Кочо Рацин – Петровец за 2023/2024 година
  3. Предлог Одлука за усвојување на извештај за реализација на годишната програма за работата на ООУ Кочо Рацин – Петровец за учебната 2022/2023 година
  4. Предлог Одлука за давање под закуп на дел од старата зграда на Општина Петровец
  5. Предлог Одлука за забрана за движење на моторни возила со вкупна маса над 7 тона на локален пат н.м Огњанци – н.м Петровец
  6. Предлог Одлука за спонзорирање на музички спот на Круме Спасовски

Седницата ќе се одржи на 23.08.2023 година (среда) со почеток од 19:30 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window