Барање за пристап до информации од јавен карактерpdf
Жалбаpdf
Листа на информации од јавен карактерpdf
Стратегија за ЛЕРpdf
Закон за локалната самоуправаpdf
Надоместок за уредување на градежно земјиштеpdf
Предлог Буџетиredirect
Буџетиredirect
Завршни сметки на буџетитеredirect
Квартални извештаиredirect
Барања/Формулариredirect
Седници на Советredirect
Службен гласникredirect

Општина Петровец согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Татјана Митевска-Гијовски
ул.1 бб 1043 Петровец
tanja.mitevska@yahoo.com
тел. 078/273-712

Comments are closed.

Close Search Window