Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за превземање на обврската од Општина Петровец за плаќање на надоместок за одводнување на земјиште од индивидуални физички лица кон АД Водостопанство на РМ-Скопје за 2022 година.
  2. Предлог Одлука за давање во сопственост на моторно возило на ЈКП Петровец-Петровец
  3. Предлог Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Петровец за првиот квартал од 2023 година
  4. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Петровец за 2023 година

Седницата ќе се одржи на 24.04.2023 година (понеделник) со почеток во 17.00 часот, во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window