Советници

Горан Ангеловски

Претседател на Совет
angelovski.g@hotmail.com

Валентина Андрејевска

Советник
valentina_andrejevska@hotmail.com

Рамиз Дураковиќ

Советник
ramiz.durakovik@piom.com.mk

Бобан Блажевски

Советник
bobiblazevski77bb@gmail.com

Елизабета Зелениковска

Советник
beti.zelenikovska@gmail.com

Ремзи
Халити

Советник
remzihaliti90@gmail.com

Суљо
Саитовски

Советник
saitovskisulo@gmail.com

Елми
Ќерими

Советник
e.kerimi68@gmail.com

Аднан Османовиќ

Советник
ado.daris@yahoo.com

Шеќо
Личина

Советник
seco.licina@outlook.com

Драгица Стевковска

Советник

Comments are closed.

Close Search Window
Големина на фонт