Седници|

  1. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на Општина Петровец за 2022 година
  2. Советнички прашања

Седницата ќе се одржи на 15.03.2023 година (среда) со почеток во 17:00 часот, во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window