Годишен план за јавни набавки

Годишен план - Верзија 1pdf
Годишен план - Верзија 2pdf
Годишен план - Верзија 3pdf
Годишен план - Верзија 4pdf
Годишен план - Верзија 5pdf

Огласи за јавни набавки

Изработка на проектна документација за изградба на управна зградаpdf
Хоризонтално бушење под локални патишта и улициpdf
Набавка, транспорт и монтажа на фекални пумпиpdf
Чистење на градежен шут и отпадpdf
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)pdf
Горива и масла (моторни возила)pdf
Канцелариски материјалиpdf
Транспорт и вградување на дробен асфалт на локални улициpdf
Набавка, транспорт и вгардување на тампонски слојpdf
Опрема за игралишта за децаpdf
Настрешници за автобуски постојкиpdf
Изградба на управна (општинска) зграда на Општина Петровецpdf
Купување на моторно возилоpdf
Набавка, транспорт и вградување на песокpdf
ЛЕД сијалициpdf
Одржување на зелени површини на спортски терениpdf

Известување за склучени договори

Изработка на проектна документација за изградба на управна (општинска) зграда на Општина Петровецpdf
Хоризонтално бушење под локални патишта и улициpdf
Набавка, транспорт и монтажа на фекални пумпиpdf
Чистење на градежен шут и отпадpdf
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)pdf
Горива и масла (моторни возила)pdf
Канцелариски материјалиpdf
Транспорт и вградување на дробен асфалт на локални улициpdf
Набавка, транспорт и вгардување на тампонски слојpdf
Опрема за игралишта за децаpdf
Настрешници за автобуски постојкиpdf
Изградба на управна (општинска) зграда на Општина Петровецpdf

Склучени договори

Договор за јавна набавка, оглас број 01272-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 01275-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 01274-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 01273-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 01271-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 01892-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 01894-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 01896-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 01897-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 01899-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 02194-2022pdf
Договор за јавна набавка, оглас број 04669-2022pdf

Comments are closed.

Close Search Window