Досие на годишен план за јавни набавки, за период 2021pdf
Набавки од мала вредност - Екстра лесно масло за домаќинство - 1 (ЕЛ-1)pdf
Набавки од мала вредност - Еуродизел (Д-Е V) горивоpdf
Набавки од мала вредност - Набавка, транспорт и вградување на песокpdf
Набавки од мала вредност - Санација на трибина на фудбалски терен во населено место Петровецpdf
Набавки од мала вредност - Доизградба на просторија за пензионери во с.Катлановоpdf
Поедноставена отворена постапка - Реконструкција на културен дом во с.Сушицаpdf
Набавки од мала вредност - Канцелариски материјалиpdf
Поедноставена отворена постапка - Чистење на градежен шут и отпадpdf
Набавки од мала вредност - Хоринзонтално бушење под локални патишта и улициpdf
Поедноставена отворена постапка - Чистење на одводни локални дренажни каналиpdf
Поедноставена отворена постапка - Опрема за игралишта за децаpdf
Набавки од мала вредност - Информатичка опремаpdf

Comments are closed.

Close Search Window
Големина на фонт