.

На подрачјето на Општина Петровец делуваат 12 Месни заедници, кои во соработка со Советот и Градоначалникот на Општина Петровец учествуваат во подготовка на одлуките поврзани со развојот и делувањето на општината. Месните заедници ги подготвуваат предлозите од граѓаните (жители на тие МЗ) и се нивниот линк до сите органи на Општина Петровец. Тие се логистичка подршка на администрацијата на општината и учествуваат во подготовката и изведбата на активности на подрачјето на нивните Месни заедници.

.

 

 

Месна ЗаедницаПретседателКонтакт тел.
МЗ Горно КоњариИце071-389–741
МЗ КатлановоЗоран078-237-020
МЗ ГрадманциВесна075-499-468
МЗ Средно КоњариМунир070-972-580
МЗ ОгњанциТрајче Каров077-721-165
МЗ БрезицаПанче070-266-197
МЗ БадарМиле076-228-330
МЗ ПетровецАндрејчо Гроздановски075-242-681
МЗ Долно КоњариНеџип Османовиќ02/2567-326
МЗ ЧифликСелмо Личина & Неџат Дрндар
МЗ КожлеБојан Тодоровски070-270-809
МЗ ДивљеПеро02/2567-210

 

 

km2
0
Жители
0
Просечна возраст
0
Месни заедници
0
Спортски игралишта
0 +

 

 

 

Close Search Window