Предлог Буџети

Предлог Буџет за 2024 годинаpdf
Предлог Буџет за 2023 годинаpdf
Предлог Буџет за 2022 годинаpdf
Предлог Буџет за 2021 годинаpdf
Предлог Буџет за 2020 годинаpdf
Предлог Буџет за 2019 годинаpdf
Предлог Буџет за 2018 годинаpdf
Предлог Буџет за 2017 годинаpdf
 

Буџети

Буџет за 2024 годинаpdf
Буџет за 2023 годинаpdf
Буџет за 2022 годинаpdf
Буџет за 2021 годинаpdf
Буџет за 2020 годинаpdf
Буџет за 2019 годинаpdf
Буџет за 2018 годинаpdf
Буџет за 2017 годинаpdf

 

Ребаланс на Буџети

Ребаланс на Буџет за 2023 годинаpdf
Ребаланс на Буџет за 2022 годинаpdf
Ребаланс на Буџет за 2020 годинаpdf
 

Завршни сметки на буџетите

Завршна сметка за 2023 годинаpdf
Завршна сметка за 2022 годинаpdf
Завршна сметка за 2021 годинаpdf
Завршна сметка за 2020 годинаpdf
Завршна сметка за 2019 годинаpdf
Завршна сметка за 2018 годинаpdf
Завршна сметка за 2017 годинаpdf

 

Квартални извештаи

Квартален извештај за 2024 (01.01.2024 – 31.03.2024)pdf
Квартален извештај за 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)pdf
Квартален извештај за 2023 (01.01.2023 – 30.09.2023)pdf
Квартален извештај за 2023 (01.01.2023 – 30.06.2023)pdf
Квартален извештај за 2023 (01.01.2023 – 31.03.2023)pdf
Квартален извештај за 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)pdf
Квартален извештај за 2021pdf
Квартален извештај за 2020 (01.01.2020 – 31.03.2020)pdf
Квартален извештај за 2020 (01.01.2020 – 30.06.2020)pdf
Квартален извештај за 2020 (01.01.2020 – 30.09.2020)pdf
Квартален извештај за 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020)pdf

Comments are closed.

Close Search Window