Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на Општина Петровец за 2023 година
  2. Предлог Одлука за согласност на Одлуката за усвојување на работното време на ЈОУДГ Авионче за 2022/2023 година
  3. Предлог Одлука за давање на финансиска помош за опожарен објект на лицето Демо Акиф од н.м Огњанци
  4. Информација во врска со договор за Јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој во Општина Петровец

Седницата ќе се одржи на 31.05.2023 година (среда) со почеток во 17.00 часот, во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец

Comments are closed.

Close Search Window