Дневен ред за 59-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање согласност на Статутот... Повеќе → Дневен ред за 59-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 58-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Барање помош црквниот храм Успение на пресвета... Повеќе → Дневен ред за 58-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 57-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Ребаланс на буџетот на Општина Петровец... Повеќе → Дневен ред за 57-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 56-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Барање Гириќ Љубиша. Седницата ќе се одржи во... Повеќе → Дневен ред за 56-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 55-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Барање Ф.К. Ржаничино. Предлог Одлука за... Повеќе → Дневен ред за 55-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 54-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Извештај за реализација по Програмата за изработка на... Повеќе → Дневен ред за 54-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 52-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Буџет на Општина Петровец за 2021 г. Одлука за... Повеќе → Дневен ред за 52-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 51-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање на согласност за... Повеќе → Дневен ред за 51-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 50-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Барање помош Балиќ Садета. Барање помош Керими... Повеќе → Дневен ред за 50-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 49-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Ребаланс на Буџетот на Општина Петровец за 2020 г.... Повеќе → Дневен ред за 49-та седница на Совет на Општина Петровец

Close Search Window