Седници|

  1. Предлог одлука за одредување на надоместок за експропријација на земјиште, сопственост на физичко лице, заради изградба на сервисна улица во мултифункционална зона Ќојлија

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window