Соопштение

Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина... Повеќе → Соопштение

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко... Повеќе → Соопштение за јавноста

Потврда за одобрување на Предлог Проектна Програма

Известувања|

По даден Предлог Заклучок за одобрување на Предлог... Повеќе → Потврда за одобрување на Предлог Проектна Програма

Соопштение за активности за формирање на адресен регистар

Известувања|

Агенцијата за катастар на недвижности за формирање на... Повеќе → Соопштение за активности за формирање на адресен регистар

Јавен оглас за доброволно пријавени лица

Известувања|

Врз основа на член 46 од Закон за просторно и урбанистичко... Повеќе → Јавен оглас за доброволно пријавени лица

Close Search Window