Известување

Известувања|

Врз основа на член 3 од Уредбата за учество на јавноста во... Повеќе → Известување

Известување

Известувања|

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.... Повеќе → Известување

Соопштение

Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина... Повеќе → Соопштение

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина... Повеќе → Соопштение за јавноста

Соопштение за јавноста

Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко... Повеќе → Соопштение за јавноста

Потврда за одобрување на Предлог Проектна Програма

Известувања|

По даден Предлог Заклучок за одобрување на Предлог... Повеќе → Потврда за одобрување на Предлог Проектна Програма

Close Search Window