Известувања|

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Рехабилитација на улица од наслено место Петровец до населено место Огњанци, КП 906, Општина Петровец во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Петровец аплицираше со проект за Рехабилитација на улица од наслено место Петровец до населено место Огњанци, КП 906, Општина Петровец.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на официјалните веб страници на:

Единица за имплементација на Проектот при МТВ www.wbprojects-mtc.mk

Општина Петровец https://petrovec.gov.mk/ и на

Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mkна 14.03.2023.

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Известување за јавен увидpdf
Формулар за поднесување коментариpdf
ESMP Checklistpdf

Comments are closed.

Close Search Window