Објава за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објави|

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно... Повеќе → Објава за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објава за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објави|

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно... Повеќе → Објава за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола (БЕТОН АД)

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1,... Повеќе → Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола (БЕТОН АД)

Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола (ЕУРОЛИГНИТ)

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1,... Повеќе → Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола (ЕУРОЛИГНИТ)

Објава на Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Објави|

Градоначалникот на Петровец согласно член 99 став 1, член 107... Повеќе → Објава на Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Close Search Window