Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1,... Повеќе → Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола

Објава бр.59 за отуѓување на градежно земјиште

Објави|

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно... Повеќе → Објава бр.59 за отуѓување на градежно земјиште

Објава на Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1... Повеќе → Објава на Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Поништување на Објава бр.58 за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објави|

Комисијата за спроведување на постапки за отуѓување на... Повеќе → Поништување на Објава бр.58 за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Исправка на Објава бр.58 за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објави|

Во објава, објавена во печатени медиуми Вечер, Нова... Повеќе → Исправка на Објава бр.58 за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Исправка на Објава бр.57 за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објави|

Во објава, објавена во печатени медиуми Вечер, Нова... Повеќе → Исправка на Објава бр.57 за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објава за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објави|

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно... Повеќе → Објава за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објава за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објави|

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно... Повеќе → Објава за отуѓување на градежно неизградено земјиште

Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола (БЕТОН АД)

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1,... Повеќе → Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола (БЕТОН АД)

Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола (ЕУРОЛИГНИТ)

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1,... Повеќе → Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола (ЕУРОЛИГНИТ)

Close Search Window