Објава на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола

Објави|

Градоначалникот на општина Петровец согласно член 99 став 1... Повеќе → Објава на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола

Исправка на Објава бр.66 за отуѓување на градежно земјиште

Објави|

Во објава, објавена на ден 22.12.2023 година во печатени медиуми... Повеќе → Исправка на Објава бр.66 за отуѓување на градежно земјиште

Објава бр.66 за отуѓување на градежно земјиште

Објави|

Објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на... Повеќе → Објава бр.66 за отуѓување на градежно земјиште

Објава бр.65 за отуѓување на градежно земјиште

Објави|

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно... Повеќе → Објава бр.65 за отуѓување на градежно земјиште

Објава бр.64 за отуѓување на градежно земјиште

Објави|

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно... Повеќе → Објава бр.64 за отуѓување на градежно земјиште

Поништување на Објава бр.63 за отуѓување на градежно земјиште

Објави|

СЕ ПОНИШТУВА постапката за отуѓување на градежно земјиште... Повеќе → Поништување на Објава бр.63 за отуѓување на градежно земјиште

Јавен увид и консултација со јавноста

Објави|

Врз основа на член 69 од Законот за животна средина (Сл.... Повеќе → Јавен увид и консултација со јавноста

Објава на барање за измена на Б-интегрирана еколошка дозвола

Објави|

БАРАЊЕ за измена на Б-интегрирана еколошка дозвола за... Повеќе → Објава на барање за измена на Б-интегрирана еколошка дозвола

Објава бр.63 за отуѓување на градежно земјиште

Објави|

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦОБЈАВАза отуѓување на градежно земјиште... Повеќе → Објава бр.63 за отуѓување на градежно земјиште

Објава бр.62 за отуѓување на градежно земјиште

Објави|

Објава бр.62 за отуѓување на градежно земјиште сопственост... Повеќе → Објава бр.62 за отуѓување на градежно земјиште

Close Search Window