Реализирани проекти

1 Изградена е современа здравствена амбулантна зграда за примарна здравствена заштита во нм Катланово
2 Отуѓено е градежно земјиште соспственост на РМ по пат на електронско ...
3 Изградени се повеќе плоштади
4 Ставени се функција водоводите во Петровец, Ржаничино, Огњанци и изградени се водоводи во нм Горно Коњари и Средно Коњари
5 Изградено е фудбалско игралиште и игралиште за баскет во нм Петровец
6 Асфалтиран е патот Р-105 Ржаничино – Свети Николе во должина од 27 км
7 Пуштен е во употреба патот Ржаничино-Таор во должина од 3.5 км
8 Асфалтирани се улици во сите населени места в општината во вкупна должина од 5040 должни метри и тампонирани се улици во должина од 4800 метри
9 Целосно реконструирани се училиштата во Средно Коњари, Сушица, Горно Коњари , Долно Коњари, Катланово и Огњанци и изградено е ново училиште во Чифлик
10 РАСЧИСТУВАЊЕ НА СМЕТОТ ПРЕД ГРОБИШТАТА ВО ПЕТРОВЕЦ
11 БЕКАТОН УЛИЦИ И ПЕШАЧКА ПАТЕКА ВО КАТЛАНОВО
12 с.Средно Коњари свечено пуштање во употреба на локални улици
13 с.Огњанци свечено пуштање во употреба на локални улици
14 Пуштен во употреба водоводот во Горно Коњари
15 АСФАЛТИРАЊЕ НА ПАТОТ РЖАНИЧИНО – ТАОР
16 Општина Петровец од денес 01 Фебруари, самостојно управува со државното градежно неизградено земјиште
17 Свечено пуштање во употреба на нови улици во Ржаничино
18 Свечено пуштање во употреба на нова улици во Петровец и Ржаничино
19 Во тек е изградбата на подрачното основно училиште во с.Чифлик
20 Свечено пуштање во употреба на нова улица во с.Сушица
21 Амбасадорот на Јапонија во посета на Општина Петровец
22 Асвалтирање и свечено пуштање на ул.6 во Петровец
23 Нови забавни паркови
24 Ново игралиште во Горно Коњари
25 Реконструкција на улици