Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за усвојување на Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Петровец за 2024 година
  2. Предлог Одлука за превземање во сопственост и давање на користење, управување и стопанисување на дел од постоечкиот локален водовод во викенд населбата Катлановска Бања
  3. Предлог Одлука за измена и дополна на програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Петровец за 2024 година

Седницата ќе се одржи на 03.04.2024 година (среда) со почеток од 17:00 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window