Сегашен состав на Совет на Општина Петровец

Состав на советот на Општина Петровец

 • Ацо Узелац 
 • Игор Петровски
 • Билјана Мицевска
 • Рамиз Дураковиќ 
 • Жарко Ивановски
 • Деспина Палчевска
 • Елми Керими - член
 • Зеќир Рамчиловиќ
 • Љупчо Гроздановски
 • Ирма Јукиќ
 • Добривоје Гајиќ

                                                      

Share