Изградба на прва фаза од проектот за изградба на систем за контрола и третман на отпадни води во нм Петровец

Изградба на прва фаза од проектот за изградба на систем за контрола и третман на отпадни води во нм Петровец

Share