Во тек е изградбата на подрачното основно училиште во с.Чифлик

15112011700Изградбата на подралното основното училиште „ Братство - Единство“ во с.Чифлик се одвива според планот, со несмален интензитет и се очекува негово завршување во предвидениот рок.

15112011703 15112011706

Share