3D - Мултифункционална зона "Ќојлија" Општина Петровец

Објава бр. 29

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.29

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона-Изменување и дополнување , БЛОК 2,  плански период 2010-2020 согласно Одлука бр.07-1494/3 од 12.11.2012 година Општина Петровец согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Објава бр. 28

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.28

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со   Измена и дополна на Урбанистички план за село Долно Коњаре БЛОК Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26 КО Долно Коњаре бр.07-1107/5 од 30.09.2012 година согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ ЧИФЛИК

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ ЧИФЛИК

СВЕЧЕНО ПУШТАЊЕ НА НОВО ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ  ЗА МАЛ ФУДБАЛ ВО НАСЕЛЕНОТО МЕСТО ЧИФЛИК    Уште едно остварување  од предизборните ветувањата на градоначалникот Борче Митевски е реализиаро со проектот фудбалско игралште во населено...

17 Авг 2014 Вести

Повеќе

ВЕЧЕРА ПО ПОВОД РАМАЗАН БАЈРАМ

ВЕЧЕРА ПО ПОВОД РАМАЗАН БАЈРАМ

По повод верскиот празник Рамазан Бајрам ,градоначалникот Борче Митевски ги почести со вечера пеесет  жители од повозрасните генерации од муслиманска вероисповест .Овакви вечери по повод верскиот муслимански празник Рамазан Бајрам...

28 Јул 2014 Вести

Повеќе

"МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД" 2014

                 Министерството за животна средина организираше  акцијата за расчистување на диводепонираниот отпад под мотото  "Македонија без отпад. - Министерството за животна средина и просторно...

30 Јун 2014 Вести

Повеќе

АМЕРИКАНСКИОТ АМБАСАДОР ПОЛ ВОЛЕР ВО ПО…

АМЕРИКАНСКИОТ АМБАСАДОР  ПОЛ ВОЛЕР ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Американскиот амбасадор во Република Македонија Пол Волер беше во работна посета кај градоначалникот Борче Митевски во  Општина Петровец.Во Едночасовниот разговор амбасадорот беше запознаен за состојбата во која се наога Општината,за...

21 Јун 2014 Вести

Повеќе

ОДРЖАН ВТОРИОТ TAEKWONDO НАТПРЕВАР В…

ОДРЖАН  ВТОРИОТ  TAEKWONDO  НАТПРЕВАР  ВО  ПЕТРОВЕЦ 2014

На  25.05.2014 година во Петровец  во новата спортска сала се организираше и се одржа државен турнир во TAEKWONDO именуван како ,,ПРВ ТРОФЕЈ НА ПЕТРОВЕЦ,,кој треба да премине во традиционален турнир.На...

05 Јун 2014 Вести

Повеќе