3D - Мултифункционална зона "Ќојлија" Општина Петровец

СУПСТРАТ ХОЛАНД - СТОТИОТ ИНВЕСТИТОР ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

                   СУПСТРАТ ХОЛАНД -   СТОТИОТ ИНВЕСТИТОР ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

На последното електронско јавно наддавање за оттуѓување на градежно земјиште се реализираа уште четири нови инвестиции  со стекнување на  сопственост на четири градежни парецели. Како стоти инвеститор кој инвестира во Општина Петровец е странската фирма СУПСТРАТ ХОЛАНД од  Холандија која во Долно Коњари ќе гради хала од 4000 м2 и по зборовите на инвеститорот треба да има вработување на околу  40-тина  лица од. Покрај оваа  фирма со право на сопственост се стекнаа и уште три фирми и тоа ИКК-МА ДООЕЛ,АКВА ВИТ ДООЕЛ и ЕУРОПРОГРЕС.

investicija

Објава бр. 32

             SLIKA

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.32

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона-Изменување и дополнување , БЛОК 2,  плански период 2010-2020 согласно Одлука бр.07-1494/3 од 12.11.2012 година Општина Петровец и Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона-Изменување и дополнување Општина Петровец плански период 2010-2020 согласно Одлука бр.07-882/5 од 30.03.2011 година согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Парно греење во ОУ."Братство Единство"

Парно греење во  ОУ.

Учениците на подрачното училиште ,,Братство - Единство,,од Долно Коњари во првиот учебенден од второто полугодие добија парно греење и молерисани чисти простории со сретства обезбедени од буџетот на Општина Петровец...

23 Јан 2015 Вести

Повеќе

ДЕСЕТТИНА НОВИ ИНВЕСТИТОРИ ВО ОПШТИНА ПЕ…

ДЕСЕТТИНА НОВИ ИНВЕСТИТОРИ ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ ЗА САМО ЕДЕН МЕСЕЦ

           За само еден месец влез на десетина инвеститори на територијата на Општина Петровец во мултифункционалната зона Ќојлија,Долно Коњари и Ржаничино. Бројни домашни и странски компании...

30 Дек 2014 Вести

Повеќе

ПУШТЕН ВО РАБОТА ПРВИОТ ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕ…

ПУШТЕН ВО РАБОТА ПРВИОТ ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ ВО ЗОНАТА ЌОЈЛИЈА

Во индустриската зона Ќојлија во општина Петровец на 14.12.2014 година официјално беше пуштен во употреба првиот готов објект на кое пуштање присуствуваше Министерот за транспотр и врски г-ин Миле Јанакиевски,...

15 Дек 2014 Вести

Повеќе

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА ВО Н.МЕСТО ОГЊАНЦИ

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА ВО Н.МЕСТО ОГЊАНЦИ

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ОГЊАНЦИ ВО ДОЛЖИНА ОД 170 М Општина Петровец продолжува со асфалтирање на улици според предвидениот план .Во населено место Огњанци се асфалтира улица во должина...

01 Дек 2014 Вести

Повеќе

ПЕТРОВЕЦ , НАЈДОБАР НА ,,ТРОФЕЈ НА СКОПЈ…

ПЕТРОВЕЦ , НАЈДОБАР НА ,,ТРОФЕЈ НА СКОПЈЕ,,

На првиот турнир во таеквондо „Трофеј на Скопје“ учествуваа 260 натпреварувачи од 9 земји. Беа прикажани квалитетни борби, а најдобар клуб во вкупниот пласман од сите категории е ТК Петровец...

12 Ное 2014 Вести

Повеќе