Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Барање помош Балиќ Садета.
  2. Барање помош Керими Муарем.
  3. Барање помош Ф.К.Петровец.
  4. Барање помош Вехбо Растодер.
  5. Барање помош Васе Лазевски.
  6. Барање помош ОЗФШ Скопје.
  7. Барање помош група граѓани Кожле.
  8. Барање КК Пантери, Петровец.
  9. Предлог Програма за одржување на комунална чистота преку реализација на проекти од комуналната инфраструктура и времено ангажирање на невработени лица за потребите на Општина Петровец 2021 г.
  10. Предлог Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Петровец за 2021 г.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во конференциската сала.

Comments are closed.

Close Search Window