Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Ребаланс на Буџетот на Општина Петровец за 2020 г.
  2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Петровец за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 г до 31.03.2020 г.
  3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Петровец за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.04.2020 г до 30.06.2020 г.
  4. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Петровец за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.07.2020 г до 30.09.2020 г.
  5. Предлог Одлука за измена на Одлуката за лимитирање на средствата за доделување на донации помош и спонзорства.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во конференциската сала.

Comments are closed.

Close Search Window