Седници|

  1. Барање од Јаири Хазбије за финансиска помош за реконструкција на опожарена куќа
  2. Барање за финансиска помош од ФК Петровец
  3. Барање за финансиска помош од ФК БВК Коњаре
  4. Барање од ЈКП Петровец за ослободување од обврски за корисникот на комунални услуги Злата Захитовиќ
  5. Годишен план за вработување на ЈКП Петровец за 2022 година

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window