Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга, снабдување со вода за пиење од водоснабдителен систем Катланово, донесена од Управниот одбор на Ј.К.П. Петровец, Петровец.
  2. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга за физички лица (граѓани) приклучок на водоводна мережа во Катланово, донесена од Управниот одбор на Ј.К.П. Петровец, Петровец.
  3. Разгледување на анализата на Ј.О.У.Д.Г Авионче Петровец во врска со бараните податоци од страна на Советот на Општина Петровец.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во конференциската сала.

Comments are closed.

Close Search Window