Вести|

Градоначалникот на Општина Петровец – Борче Митевски, заедно со претседателот на Советот на Општина Петровец – Блаже Никчевски, советникот Златко Ацевски и директорката на ООУ „Кочо Рацин“ од Петровец – Виолета Јаневска беа да направат увид околу асфалтирањето на пристапниот пат до населено место Брезица. Во тек се активности околу асфалтирањето на патот до н.м. Брезица, а треба да се асфалтираат вкупно 700 метри. Средствата за овој проект во целост се обезбедени од Буџетот на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window