Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за плаќање на три рати врз основа на Спогодба ОДУ бр.441/2819 а по Барање на М.З. Катланово бр 07-1261/1 од 11.08.2020 г.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во конференциската сала.

Comments are closed.

Close Search Window