Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за ослободување од обврската за плаќање на надоместок на корисниците на услугите на ЈОУДГ Авионче, Петровец Општина Петровец.
  2. Предлог Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Петровец за 2021 г,.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во конференциската сала.

Comments are closed.

Close Search Window