Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Петровец за 2020 г.
  2. Предлог Одлука за давање на помош по Барање на лицето Атанас Мановски.
  3. Предлог Одлука за давање на помош по Барање на Месна заедница Сушица.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во наставничката канцеларија.

Comments are closed.

Close Search Window