Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Петровец за 1 (прв) квартал од 2024 година
  2. Предлог Одлука за измена и дополнување на планот и програмата за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Петровец за 2024 година
  3. Информација во врска со донесено Решение од Уставниот суд Седницата ќе се одржи во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец

Седницата ќе се одржи на 27.05.2024 година (понеделник) со почеток од 17:00 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window