|

Прошири го својот бизнис

Општината нуди извонредни индустриски локации, зоната „Ќојлија“ е едно од значајните стратешки места за проширување на вашиот бизнис.

Comments are closed.

Close Search Window