Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Одлуки|

Врз основа на член 65, став (6) од Законот за животната средина... Повеќе → Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена

Одлуки|

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животна средина... Повеќе → Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена

Одлуки|

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина... Повеќе → Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Одлуки|

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина... Повеќе → Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Одлуки|

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина... Повеќе → Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Одлуки|

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животна средина ... Повеќе → Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена

Одлуки|

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина... Повеќе → Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена

Close Search Window