Седници|

  1. Изменување и дополнување на Програмата за одржување на комуналната чистота преку реализација на проекти од комуналната инфраструктура и времено ангажирање на невработени лица за потребите на Општина Петровец за 2022 година
  2. Предавање на постоечки локален водоводен систем во н.м Летевци на управување на ЈКП Петровец-Петровец
  3. Барање на ФК Петровец за финансиска подршка на фудбалска младинска школа
  4. Барање на финансиска помош од Анета Соколовска
  5. Барање на финансиска помош од Џеваире Аслани
  6. Барање на финансиска помош од Муфтиство на ИВЗ Скопје за џамија во с. Ќојлија

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window