Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за давање согласност на на Барањето на О.О.У. Братство Единство, Средно Коњари за обавување на настава со физичко присуство на учениците за учебната 2020/2021 г.
  2. Предлог Одлука за давање согласност на на Барањето на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за обавување на настава со физичко присуство на учениците за учебната 2020/2021 г.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во конференциската сала.

Comments are closed.

Close Search Window