Известувања|

Врз основа на член 46 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија број 32/2020), Градоначалникот на општина Петровец издаде соопштение со кое се известуваат граѓаните, невладини организации, здруженија, стручни лица од областа на урбанистичко планиање и одржлив развој на територијата на општина Петровец за распишан ЈАВЕН ОГЛАС за доброволно пријавување за членување во Партиципативното тело.

Секое заинтересирано лице во текот на јавникот оглас може да достави пријава во писмена форма преку архивата на општина Петровец.

Соопштениеpdf
Njoftim (AL)pdf

Comments are closed.

Close Search Window