Вести|

Пуштен е во употреба новиот пазарен простор кој се наоѓа во непосредна близина на складот за дрва КАРАЏИЦА во населено место Петровец.О пштина Петровец за потребите на овој пазарен простор набави 15 покриени метални тезги од кои во моменов се поставени 12. Финансиските сретства за набавка на тезгите во целост се обезбедени од Буџетот на Општина Петровец и изнесуваат 283.200,00 денари. Со овој проект проблемот со метежот кој се правеше во центарот на Петровец, на самата раскрсница , во целост е решен, со што протокот на сообраќај и пешаци се одвива непречено.

Comments are closed.

Close Search Window