Борче Митевски

-Роден на 06.08.1961 година во Скопје

-Дипломиран економист по бизнис администрација – 2010 година –Еуро колеџ во Куманово

-Од 1980 до 1993 година вработен во ЗЕМ промет Маркетинг Контрола

-Од 1993 до 2008 вработен во ЈПАУ Македонија –Аеродром Александар Велики како шеф на службата за физичко обезбедување

– Од 2009 до 2013 прв мандат како градоначалник на општина Петровец

-Од 2013  втор мандат градоначалник на општина Петровец

_Од  2017 трет мандат

Comments are closed.

Close Search Window