Буџети

Буџет за 2021 година       pdf
Буџет за 2020 година       pdf
Буџет за 2019 годинаpdf
Буџет за 2018 годинаpdf
Буџет за 2017 годинаpdf

Завршни сметки на буџетите

Завршна сметка за 2019 годинаpdf
Завршна сметка за 2018 годинаpdf
Завршна сметка за 2017 годинаpdf

Квартални извештаи

Квартален извештај за 2020 (01.01.2020 – 31.03.2020)pdf
Квартален извештај за 2020 (01.01.2020 – 30.06.2020)pdf
Квартален извештај за 2020 (01.01.2020 – 30.09.2020)pdf

Comments are closed.

Close Search Window