Идни Проекти

Изградба на нова детска градинка во нм Петровец

There are no translations available.

Изградба на нова детска градинка во нм Петровец

 

Изградба на втората фаза од системот за фекална канализација во нм Катланово и прва фаза на фекална канализација во нм Петровец

There are no translations available.

Изградба на втората фаза од системот за фекална канализација во нм Катланово и прва фаза на фекална канализација во нм Петровец

 

Втората фаза од проектот за изградба на системот за контрола и за третман на отпадни води во нм Петровец

There are no translations available.

Втората фаза од проектот за изградба на системот за контрола и за третман на отпадни води во нм Петровец

 

Изградбата на инфраструктурата во индустриската зона Ржаничино и индустриската зона Долно Коњари

There are no translations available.

Изградбата на инфраструктурата во индустриската зона Ржаничино  и индустриската зона Долно Коњари

 

Проект за Голф Терени

There are no translations available.

golf2Општина Петровец економски, правно и технички располага со 120 Ха земјиште, на кое може да се изгради и да функционира Голф терени. Со ова земјиште во сопственост на Република Македонија располага Општина Петровец, истото е комплетно инфраструктурно поврзано и урбанистички-комунално може да се подготви за планираната инвестиција.