ЈКП „Петровец“

Одделение за јавни комунални дејности – ЈКП Петровец

Директор - Андрејчо Гроздановски

Контакт:
02/ 6111 - 635 - Лок.16